Ürün Tanımı

Solvent (çözücü) bir katıyı, sıvıyı ya da gaz çözünen maddeyi çözerek, çözelti oluşturan sıvı ya da gaz maddedir. Günlük hayatta en yaygın çözücü sudur.

Yaygın olarak kullanılan diğer çözücüler organik (karbon içeren) kimyasallardır. Bunlara organik çözücüler denir. Çözücülerin genellikle kaynama noktaları düşüktür ve kolaylıkla buharlaşır ya da damıtma yoluyla ayrılarak arkalarında çözünmüş maddeyi bırakırlar.  Genellikle çözelti içinde çözücüler çözünen maddeden daha fazla bulunur. Çözücüler aynı zamanda bir karışımdan çözünebilir birleşikleri çıkarmak içinde kullanılabilir, örneğin çayın sıcak su ile demlenmesi gibi.

Çözücüler genellikle berrak ve renksiz sıvılardır ve çoğunun karakteristik bir kokusu vardır. Organik çözücüler, kuru temizleme ilacı (perkloretilen gibi), boya inceltici (tolüen gibi), tırnak cilası çıkarıcı ve yapıştırıcı çözücüsü (aseton, metil asetat, etil asetat gibi), leke çıkarıcı (hekzan gibi), deterjan, parfüm içeriği (etanol) olarak ve kimyasal sentezde kullanılır.

Su dışında diğer inorganik çözücülerin kullanışı genellikle kimya araştırmaları ve bazı teknolojik süreçlerle sınırlıdır.