ETİL ASETAT

ETİL ASETATGörünümü                             : Renksiz, sıvı bileşik
Kimyasal Adı                          : Etil etanoat
Kimyasal Formülü                 : CH3COOCH2CH3
Ambalaj Şekli                         : 190 kg Varillerde, İbclerde, Dökme
Tanımı ve Kullanım Alanları :

Etil asetat (sistematik adıyla etil etanoat, kısaltılmış yazımıyla EtOAc veya EA), CH3COOCH2CH3 formülüne sahip bir organik bileşik. Bu renksiz sıvı bileşik, bazı yapıştırıcılar ve aseton gibi armut suyuna benzer tatlı bir kokuya sahiptir.

Dİ PROPİLEN GLİKOL

Dİ PROPİLEN GLİKOLDİ PROPİLEN GLİKOL (DPG); renksiz, higroskopik bir sıvı olup, su, alkol, esterler, organik solventlerin çoğu ve çeşitli bitkisel yağlar ile her oranda çözelti oluşturmakta ve organik solventlerin çoğunda da yüksek derecede çözünmektedir. Birçok sektörde solvent olarak kullanılan DPG, başlıca endüstriyel ara madde, doymamış polyester reçine, plastikleştiriciler, alkit reçineler, kozmetik ürünleri ve üretan polyolların üretiminde uygulama alanı bulmakta ve köpük önleyici ajanlar, endüstriyel sabunlar ve fonksiyonel akışkanların formülasyonlarında katkı maddesi olarak yer almaktadır.

Suda çözünen, renksiz, düşük uçuculuğa sahip olan düşük kokulu DPG; bir solvent olup koku ve deodorant uygulamalarında sulandırıcı ve/veya taşıyıcı görevi gören bir nemlendirici ajan olarak kullanılmakta ve koku yağlarının sulandırılmasında görev almaktadır.

DPG; saç bakım ve banyo ürünleri, deodorantlar, traş ve cilt bakım ürünleri gibi birçok kozmetik ürün formülasyonunda katkı maddesi olarak görev almaktadır.

Dİ ETİLEN GLİKOL

Dİ ETİLEN GLİKOLGörünümü                             : Renksiz,Kokusuz sıvı
Kimyasal Adı                          : Ethylene Glycols
Kimyasal Formülü                 : HOCH2CH2)2O
Ambalaj Şekli                         : 230 Kğ Varillerde,1100 Kğ İBC lerde,Dökme
Tanımı ve Kullanım Alanları :

Di Etilen Glikol organik bir bileşiktir.Tatlımsı tadı hemen hemen kokusuz renksiz bir sıvıdır.Su,alkol,Eter,Aseton ve etilen glikolle rahat karışabilir.MDF,Tekstil,Polyester,Antifiriz,Boya sektörlerinde kullanılmaktadır

Dİ ETANOL AMİN

Dİ ETANOL AMİNGörünümü                             : Renksiz sıvı
Kimyasal Adı                          : Diethanolamine
Kimyasal Formülü                 : C4H11NO2
Ambalaj Şekli                         : 200-210 kğ varillerde
Tanımı ve Kullanım Alanları :

• Nötralizasyon işlemlerinde ve aktivatör olarak;
• Anyonik ve non-iyonik yüzey aktiflerin üretiminde;
• Fotografik kimyasalların üretiminde;
• Gaz temizleyici absorbsiyon yardımcısı olarak;
• Deterjanlarda, araba yıkama şampuanlarında, genel yağ gidericilerde, wax uzaklaştırıcılarda nötralize ajan ve korozyon önleyici olarak kullanılır.

BUTİL GLİKOL

BUTİL GLİKOLKimyasal Adı                     : 2-butoxyethanol, butyl cellosolve
Kimyasal Formülü            : C6H14O2
Ambalaj Şekli                    : Varillerde
Tanımı ve Kullanım Alanı :

Butil Glikol, boya ve yüzey kaplama sektörleri yanından temizleme ve mürekkep sektörlerinde de kullanımı olan glikol tipi bir solventtir. Yüzey tozumasını engelleyici, kuruma geciktirici, verniklere çözücü solvent olarak görev yapar.

ASETON

ASETONGörünümü             : Akışkan renksiz sıvı haldedir.
Kimyasal Adı          : Dimetil keton
Kimyasal Formülü : C3H6O, OC(CH3)2
Özellikleri               : Çok iyi bir çözücüdür. Düşük kaynama noktasına sahiptir (56 oC). Oldukça yanıcıdır.
Ambalaj Şekli         : 165 kg lık fıçılarda, 800 Kg Ibclerde, dökme
Kullanım Alanları   :

Aseton, ketonlar sınıfının ilk üyesi, di metil ketondur. Kapalı formulü C3H6O, kaynama noktası 56 °C'dir. Su, etanol ve eterle her oranda birleşir. Keskin kokuludur. Odunun kuru kuruya damıtılmasından: kalsiyum asetatın ısıtılmasından; teknikte izopropanolün bakır katalizörlerinden 250 °C'de dehidrojenlenmesinden; etanol ve su buharının 250 °C'de gaz fazında Fe2O3 katalizörlüğünde karışımından elde edilir. Aseton ile sodyum nitrozil prussiat bazik ortamda karıştırılırsa kırmızı çökelme olur, aseton saptanır. Önemli bir tepkimesi bazik ortamda elementel iyotla verdiği iyodoform oluşumudur.Sigaranın içinde bulunur.

 

1. Kozmetik sektöründe çözücü olarak kullanılır (oje çıkarıcı).
2. Boya sektöründe inceltici ve çözücü olarak kullanılır.